Bilgievi.gen.tr Kullanım Sözleşmesi Ve Şartları

  
T.C.Ümraniye Belediyesi'nin bir hizmeti olan “Bilgievi.gen.tr” web sitesini ziyaret ederek üyelik sözleşmesini kabul ettiğinizi, aşağıdaki şart ve hükümlerin ("Kullanım Şartları") sizi bağladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve def`i ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
 
Genel Kullanım Şartları
 
1.  Ekran adınız altında gerçekleşen her türlü faaliyetin sorumluluğu size aittir. Bilgievi.gen.tr'nin sorumluluğu söz konusu değildir.
 
2.  Şifrenizi güvenli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kendi tarafınızdan belirlemiş olduğunuz Kullanıcı Adı ve Şifreler, başka kişi yada kuruluşlara verilemez.

3.  Diğer Bilgievi.gen.tr kullanıcılarını suiistimal, taciz, tehdit veya taklit edilemez.
 
4.  Bilgievi.gen.tr hizmeti herhangi bir yasadışı veya yetkilendirilmemiş amaç için kullanılamaz. Uluslar arası kullanıcılar online işlemler ve kabul edilebilir içerik ile ilgili tüm yerel kanunlara uymayı kabul eder. 
 
5.  Bilgievi.gen.tr hizmetindeki davranışlarınız ve sunduğunuz, yapıştırdığınız veya gösterdiğiniz her türlü veri, metin, bilgi, ekran adları, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses ve görüntü klipleri, linklerden ("İçerik") tek başınıza sorumlusunuz.
 
6.  Bilgievi.gen.tr hem eğlenmeniz hem de öğrenmeniz amacıyla oluşturulmuş bir internet sitesidir. Bilgievi.gen.tr sitesinde her hangi bir zamanda (üye olmanız ya da başka nedenlerle) kişisel bilgilerinizi vermeniz istendiğinde bunu mutlaka anne/babanıza veya size bakmakla yükümlü olanlara sorup izin almanız gerekmektedir. Bilgievi.gen.tr, kendisine verilmiş bulunan tüm kişisel bilgilerin, ailelerin ve/veya ebeveynlerin bilgisi ve izni ile verildiğini kabul edecektir. Bu sitede yer alan bilgi, belge ve dokümanların kişisel kullanım dışında kullanılması, özellikle ticari amaçla kopyalanması, yayınlanması yasaktır.
 
7.  İnternet ve yazılım güvenliği için Bilgievi.gen.tr her türlü önlemi almış olmasına rağmen, kullanıcıların bu siteyi kullanmış olmak nedeniyle yazılım ve işletim sisteminde meydana gelebilecek sorunlardan Bilgievi.gen.tr sorumlu değildir.
 
8.  Bilgievi.gen.tr, gelişen koşullara göre sitenin içeriğini, biçimini ya da kullanım şartlarını kısmen veya tamamen değiştirmek, verdiği bir hizmeti kaldırmak ya da sitenin yayınını bütünüyle durdurmak hakkına sahiptir. Sitenin kullanılmaya başlanması ya da herhangi bir alanına üye olunması kullanıcıya bunların devam edeceği yolunda bir hak vermez. Bilgievi.gen.tr sebep göstermeksizin her zaman bildirimsiz olarak hizmetini değiştirme veya son verme hakkını saklı tutar.
 
9.  Resmi kurumlardan gelebilecek bir talep halinde Bilgievi.gen.tr kullanıcılara ait bilgileri bu kurumlara verebilir.
 
10. Bilgievi.gen.tr, Takdir yetkisi sadece Bilgievi.gen.tr'ye ait olmak üzere, yükümlülüğü olmamasına rağmen yasadışı, saldırgan, tehdit edici, hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, komu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek veya başka bir şekilde sakıncalı olan veya herhangi bir 3. şahsın fikri ve sınai mülkiyet haklarını veya bu Kullanım Şartlarını ihlal eden İçeriği ve İçeriğe sahip olan hesapları kaldırabilir.
 
11. Bilgievi.gen.tr, her zaman herhangi bir nedenden dolayı herhangi bir kullanıcıya hizmette bulunmayı reddetme, dilediği üyeye veya üyelere sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir.
 
12. Bilgievi.gen.tr, çocuklara yönelik olarak hazırlanmış bir web sitesi olup, çocukları olumsuz yönde etkileyecek fiziksel ya da zihinsel tüm unsurlara karşı kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır. Bilgievi.gen.tr, çocuklara ve onların haklarına saygı duymayı ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Çocuk Hakları Bildirisi’ne uygun davranmayı ilke edinmiştir. Bilgievi.gen.tr, sizlerden gelecek öneri ve eleştirileri her zaman öncelikle değerlendirip uygun görülenleri derhal uygulamaya koymayı hedeflemektedir.

Bilgievi.gen.tr sitesinin kullanım koşulları ve sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz halinde Bilgievi.gen.tr üzerindeki hesabınız feshedilecektir. Bilgievi.gen.tr kendi sitesinde bu tür eylem ve içerikleri yasaklar ve Bilgievi.gen.tr`de yayınlanan ve sizin de maruz kaldığınız malzemelerden ve İçerikten sorumlu olamayacağını ve Bilgievi.gen.tr hizmetini riski size ait olmak üzere kullandığınızı kabul eder ve onaylarsınız.
 
Telif Hakkı Veya Fikri Mülkiyet Hakkı İhlaline İlişkin Şikayetlerin Yapılması İçin Tebliğ Ve Prosedür
  
Bilgievi.gen.tr, diğer özel ve tüzel kişilerin fikri mülkiyetlerine saygı duymaktadır. Kullanıcılardan da aynısı yapmasını talep etmektedir. Bilgievi.gen.tr, uygun durumlarda ve takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere tekrarlayıcı ihlalci olan kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakabilir ve/veya iptal edebilir. Çalışmanızın telif hakkını ihlal eden bir şekilde kopyalandığına veya fikri mülkiyet haklarınızın başka bir şekilde ihlal edildiğine inanıyorsanız, T.C.Ümraniye Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne aşağıdaki bilgileri vermeniz halinde ilgili materyal yayından kaldırılacaktır.
 
A. Telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
B. İhlal edildiğini ileri sürdüğünüz telif hakkına tabi çalışmanın veya diğer fikri mülkiyetin tanımı;
C. İhlal ettiğini ileri sürdüğünüz malzemenin sitede nerede olduğuna ilişkin bir tanım;
D. Adresiniz, telefon numaranız ve email adresiniz;
E. İhtilafa konu telif hakkı sahibi, acentesi veya kanun tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza ilişkin bir beyan;
F. Telif hakkı veya fikri mülkiyet hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı veya fikri mülkiyet hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan veya yetki belgesi.